Fatura Birimi
06 Ekim 2022

  Faturalandırma Birimi

   Birimimizin hastanemiz bünyesindeki yaptığı iş ve işlemler;

- Hastanemizde ayakta muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.

- Hatalı işlemler (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili poliklinikler veya servislere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.   

- Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve  Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde

  sorgusu yapılarak, interaktif fatura sürecini tamamlamak.

- SUT'la alakalı değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri hastanede görevli personele aktarmak ve bilgilendirmek.

- Hastanemizde GSS takibi olmadan tedavi hizmeti alan hastalarımızın GSS takiplerini haftalık olarak takip etmek.

 

      Birim Sorumlusu: Sinan ÖKSÜN